Algemene Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Bresser & Timmer

Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

Tussentijdse wijziging van prijs en/of jaar zijn onder voorbehoud.

 

Met deze prijscourant vervallen voorgaande prijzen, de datum is bepalend.

Op www.bressertimmer.nl staat de meest recente prijslijst

Deze prijslijst gaat boven de gedrukte prijslijst. Prijzen op onze website zijn leidend.

Prijs op de factuur is bindend.

Levering vanaf € 1000,00 ex btw franco. Levering tot € 1000,00 is de bijdrage in transport en handelingskosten € 35,00. Het totaal bedrag mag een combinatie zijn van producten van Bresser & Timmer en producten van Vineé by BT.

 

Leveringstermijn binnen 8 dagen na ontvangst van opdracht, uitverkocht onder voorbehoud.

Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.

Betaling binnen 8 dagen op onze rekening NL43RABO0335778070

 

Bij niet betalen komen alle incassokosten inclusief wettelijke rente geheel voor rekening van de debiteur. Rente berekening vanaf 30 dagen na factuurdatum.

 

Goederen blijven eigendom van Bresser & Timmer BV totdat de factuur volledig is voldaan. Ook bij tussentijdse doorverkoop aan derden blijft Bresser & Timmer BV eigenaar van de goederen totdat de factuur is voldaan.

 

Bij het opgeven van uw bestelling en ontvangst van de bestelde goederen, verklaart u bekend te zijn met -en akkoord te gaan met, onze leveringsvoorwaarden.

 

Retour goederen alleen in de onbeschadigde, originele verpakking retour. Alleen courante goederen worden retour genomen.
Retour goederen worden met 5% kosten belast welke met de creditnota verrekend worden.
Retour goederen alleen in overleg.

 

Bresser & Timmer
Nude 54 F (magazijn 54 L)
6702 DN Wageningen

Telefoon: 0317-423150
E-mail: info@bressertimmer.nl
Bestellen: orders@bressertimmer.nl

Leveringsvoorwaarden Vineé by BT

Alle prijzen zijn exclusief btw en per fles.

 

Tussentijdse wijzigingen van prijs en/of jaar zijn onder voorbehoud.

 

Met deze prijslijst vervallen voorgaande prijslijsten. Datum prijslijst is bepalend.
Op www.bresserentimmer.nl staat de meest recente prijslijst.
De online prijslijst gaat boven de gedrukte prijslijst. Prijzen op onze website zijn leidend.
Prijs op de factuur is bindend.
Levering binnen 8 dagen na ontvangst van uw bestelling, uitverkocht onder voorbehoud.
Franco levering vanaf € 1.000,00 netto. Dit mag in combinatie met producten van Bresser & Timmer
Onder de € 1.000,00 netto berekenen we een toeslag van € 35,00 ex btw per levering.

 

Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.
Betaling binnen 8 dagen na factuurdatum op onze rekening NL58 RABO 0336 4803 85.

 

Bij niet betalen van onze factuur komen alle incassokosten inclusief de wettelijke rente geheel voor rekening van debiteur.
Rente wordt berekent van 30 dagen na factuurdatum.

 

Goederen blijven eigendom van Vinee by BT BV totdat de factuur volledig is voldaan. Ook bij tussentijdse doorverkoop aan derde
blijft Vinee by BT BV eigenaar van de goederen totdat de factuur is voldaan.

 

Bij het opgeven van uw bestelling en ontvangst van de de goederen, verklaart u bekent te zijn met onze leveringsvoorwaarden
en heeft u deze geaccepteerd.

 

Retour goederen alleen in de onbeschadigde, originele verpakking retour. Alleen courante goederen worden retour genomen.
Retour goederen worden met 5% kosten belast welke met de creditnota verrekend worden.
Retour goederen alleen in overleg.

 

Vinee by BT BV

Nude 54 F (magazijn 54L)
6702 DN Wageningen
Telefoon: 0317 – 423150
E-mail: info@vineebybt.nl
Bestellen: orders@vineebybt.nl