Informatie in verband met Coronavirus uitbraak Informatie in verband met Coronavirus uitbraak

Informatie in verband met Coronavirus uitbraak

Geachte relatie,

 

Er gebeurt erg veel rondom de Coronavirus uitbraak in Nederland en de ons omringende landen. Zonder u nog meer, reeds bekende, informatie mee te delen willen we u hierbij op de hoogte brengen hoe wij, Bresser & Timmer BV en Vinée by BT BV, met de huidige situatie omgaan.

 

BESTELLINGEN / LEVERINGEN:

 

Vooralsnog zullen zowel onze eigen chauffeurs als onze transporteur uw bestellingen blijven bezorgen. Uiteraard met in acht neming van de door het RIVM te nemen voorzorgmaatregelen. Wij willen u derhalve vragen de vereiste afstand in acht te nemen tot de chauffeur. U kunt desgewenst ook aangeven dat u de bestelling liever niet tot in de winkel bezorgd wilt hebben. Gelieve dit tijdig, liefst als u de bestelling doet, aan te geven. Mochten er verdere, strengere voorschriften worden afgekondigd dan zullen wij daaraan gevolg geven.

 

Uiteraard zijn wij zeer begaan met de gezondheid van zowel onze medewerkers als onze klanten. Mocht u zich in een zogenaamd “risicogebied” bevinden dan betekent dit dat wij u uitsluitend via onze transporteur kunnen beleveren. Bij kleinere bestellingen zullen wij genoodzaakt zijn de werkelijke transportkosten in rekening te brengen. In overleg bepalen we dan wat voor u de beste / gunstigste oplossing is.

 

VERTEGENWOORDIGERS BEZOEK:

 

Gezien de omstandigheden hebben wij besloten de bezoeken van onze vertegenwoordigers op een laag pitje te zetten. Mocht u een bezoek van uw vertegenwoordiger wensen, dan kunt u dat uiteraard met de betreffende vertegenwoordiger contact opnemen.

 

In de hoop u hiermee van dienst geweest te zijn. Blijf vooral gezond en hopelijk is deze situatie van korte duur.

 

 

Met hartelijke groet / With kind regards

Hans Bresser

Bresser & Timmer BV / Vinée by BT B.V.

Nude 54 F

6702 DN Wageningen

T: +31 (0) 317 42 31 50

M: +31 (0) 653 177 611

E: hans@bressertimmer.nl

W: www.bressertimmer.nl